Co komunikują tabliczki informacyjne

Jeśli chcesz nabyć tabliczki informacyjne, koniecznie sprawdź http://bit.ly/2bIokmb

Tabliczki informacyjne są wymagane przez akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Na co dzień możemy nie zwracać na nie uwagi, jednak dzięki nim przestrzeń jest uporządkowana, a nieruchomości są bezpieczniejsze. Przekonajmy się zatem jakiego rodzaju tabliczki informacyjne wyróżniamy oraz jakie pełnią role.

Tabliczki informacyjne – służą bezpieczeństwu i sygnalizują o zagrożeniach

Najbardziej popularne tabliczki informacyjne to w pierwszej kolejności te, które umieszczono na obiektach biurowych, takich jak bloki, obiekty użyteczności publicznej, banki, komisariaty policji. Sprawiają, że błyskawicznie dotrzemy na miejsce. Trzeba jednak zauważyć, że tabliczki informacyjne nie są umieszczone tylko na murach nieruchomości, ponieważ bardzo często można je również dostrzec w pomieszczeniach. To ogromny zespół tabliczek, które zazwyczaj spełniają funkcję ochronną, ale także stricte komunikacyjną. Takie tabliczki ułatwiają odnalezienie odpowiedniego pomieszczenia lub osoby w ogromnych biurowcach – w budynkach samorządów w przedsionku widnieją tabliczki z nazwami wydziałów. Szukasz referatu pomocy socjalnej czy wydziału finansowego? Dzięki tabliczkom informacyjnym zrobisz to błyskawicznie. Tak samo ważne są tabliczki informacyjne z nazwiskami pracowników, które zlokalizowane są przy drzwiach. Co ciekawe tabliczki te mogą mieć zmienianą treść.

Tabliczki informacyjne – informują o zasadach korzystania z wind w trakcie pożaru

Pamiętajmy także o bezpieczeństwie – tabliczki informacyjne są wszakże nakazywane przez odpowiednie ustawy. Informują gdzie są drogi ewakuacyjne, wyznaczają tzw. palarnie, informują o ważnych telefonach alarmowych. Urzędy mają obowiązek stosowania tabliczek informacyjnych, istnieją także fachowcy ds. BHP, którzy są odpowiedzialni za ich montowanie. Tabliczki informacyjne wytwarzane są z solidnych materiałów (takich jak aluminium), często są fluorescencyjne i można je szybko zamontować.

Nasz adres:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]