Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Dodatkowo przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.