Kancelaria prawna w Rzeszowie

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Gwarantuje całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym także start-upów, doradza w obszarze inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również wszechstronną obsługę osób prywatnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, reprezentuje Klientów w sporach i wspiera w procesach negocjacji, jak również pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, głównie z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.