Separacje i rozwody – o roli kancelarii prawnej

Prawo rodzinne stanowi jeden z najważniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy duże doświadczenie także w prowadzeniu spraw związanych z uregulowaniem kontaktów, władzą rodzicielską czy ojcostwem i macierzyństwem.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w przepisach, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej prywatne sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientem i prowadzenie go przez poszczególne stadia sprawy w najmniej bolesny dla niego sposób. Naszym celem jest dostosowanie się do oczekiwań każdego Klienta szczególnie w zakresie ich aktywnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii radcy prawnego

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych zaczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną albo na Skype’ie. Staramy się wówczas zebrać jak najwięcej informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, dla której będziemy pracować przez najbliższych kilka miesięcy. Następne etapy naszej pracy to przygotowanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub pozostałymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W trakcie prowadzenia każdej sprawy zawsze staramy się znaleźć możliwość na zamknięcie jej ugodą. Podejście to wynika z faktu, iż wiele konfliktów ma swoje korzenie w silnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą neutralną, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę tylko pod kątem prawnym.