Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Szukasz wskazówek dotyczących tego, jak wygląda faktura proforma? Dobrze trafiłeś!

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale również i większość osób realizujących zakupy przez internet, miał styczność choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym de facto jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Proforma nie jest potwierdzeniem kupna artykułów

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, wobec tego częstokroć spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Zaleca się aczkolwiek zostawić ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dowód handlowy, który formą przedłożenia danej oferty. Nie stanowi dowodu nabycia towaru ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie jest sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą w dalszym ciągu być zmodyfikowane.

Jak wygląda i kiedy nie można wydać faktury proforma?

Faktura proforma posiada te same dane oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, m.in.:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie przewidywanego terminu wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.