Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Nota księgowa na 40 euro. Uzyskaj więcej szczegółów.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje budowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy finansowe albo jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]