metoda kasowa

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie opisanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga stałego kontrolowania otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest kwestia regularnego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkuset fakturach monitoring należności przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]