Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Automatyczna windykacja. Uzyskaj więcej szczegółów.

Może być wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o wymogu przelania opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika stosowne działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła taką samą ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym czasie niewątpliwie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może ustawić indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, gdy wypunktowane wyżej działania będą nieskuteczne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]