Skład książek

Przed laty odpowiadał za to zecer, dziś odbywa się w środowisku cyfrowym. Skład książek nie jest już zajęciem tak czasochłonnym, jednak stale wymaga dużej dokładności,…