Dlaczego trzeba wykonać hydroizolację ściany fundamentowej?

Każdy dom wykonany jest z paru rodzajów ścian. Do tych o ogromnym znaczeniu bez wątpienia zaliczana jest ściana fundamentowa, która bardzo często określana jest również mianem fundamentów. Fundament stanowi podwalinę nieruchomości. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, po czym przekazuje je na warstwę gruntu. W konsekwencji całość konstrukcji budynku odznacza się stabilnością. Zadaniem ściany fundamentowej jest w związku z tym połączenie w sposób możliwie najstabilniejszy konstrukcji domu z gruntem. Nie trudno w związku z tym domyśleć się, że ściana tego typu musi zostać należycie postawiona.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

Aby ściana fundamentowa była trwała oraz odpowiednio wypełniała nałożoną na nią rolę, powinna być właściwie zabezpieczona przed wpływem wody. Trzeba pamiętać, że mnóstwo architektów, inwestorów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie dysponuje dostateczną wiedzą, która pozwala na dobranie najlepszej metody hydroizolacji. Wykorzystywanie nieodpowiednich materiałów hydroizolacyjnych oraz nieprawidłowo dobrany budulec powodują, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na działanie wilgoci. A wówczas wystąpić mogą bardzo duże problemy.

Ściana fundamentowa – świetny materiał oraz zasady pracy

Idealnym materiałem do postawienia ściany fundamentowej okazuje się być beton. Sprawdzi się on przede wszystkim tam, gdzie poziom wód w gruncie jest dość wysoki. Na materiale takiego typu bez trudu można zrobić naprawdę dobrze funkcjonującą hydroizolację. Powinno się jednak wiedzieć, że jeśli w ścianie wykonano łączenie fug, to punkty te powinny zostać zabezpieczone w szczególny sposób. Wynika to z tego, że miejsca te są słabsze i to na ogół właśnie przez nie przenika woda gruntowa, wywołując uszkodzenie ściany. Raczej słabym materiałem do wykonania ścian fundamentowych jest z kolei czerwona cegła. Ten budulec woda penetruje bez trudu. Co więcej, woda pnie się po ścianie, wywołując takie defekty, jak puchnięcie, a potem odpadanie tynku. Do tego dochodzą brzydkie zacieki. Z tego powodu przygotowanie hydroizolacji ściany fundamentowej najrozsądniej jest powierzyć mogącej pochwalić się dużym doświadczeniem firmie.