Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Sprawdź, jak zamówić badania kierowców Bielsko. Skieruj się tutaj

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one niezbędne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, ponieważ kontrolowane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, ale jeżeli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są poddawać się badaniom corocznie.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]