Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują także zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają również predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać jedynie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]