Coaching kariery – dlaczego warto skorzystać z niego skorzystać?

Na tej stronie poznasz pełną ofertę coachingu kariery

Profesjonalne doradztwo zawodowe umożliwia poznanie Twoich silnych stron oraz zagospodarowanie skrytego potencjału. Na czym dokładnie polega coaching kariery? Czy warto rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Coaching kariery – kompetentne opracowanie dokumentów oraz szkolenia z umiejętności miękkich

Coaching kariery przeprowadzony z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, ale także doświadczonym pracownikom, którzy lękają się transformacji w sektorze zatrudnienia, starają się obronną ręką przebrnąć przez restrukturyzację w przedsiębiorstwu czy też przygotować się do przejścia do nowej pracy. Doświadczony doradca zawodowy wspiera na wielu płaszczyznach – pokazuje jak przygotować się do rozmowy o pracę, aby z sukcesem przejść rekrutację oraz jak kształtować tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, które przydają się w życiu zawodowym. Coach kariery zajmuje się również wsparciem w poprawnym opracowaniu dokumentów, na przykład listu motywacyjnego, CV czy portfolio projektów, tak, aby wzbudziły zainteresowanie u ewentualnych pracodawców, a przez to zwiększyły prawdopodobieństwo, że kandydat będzie zaproszony na na dalsze etapy rekrutacji. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych atrybutów, na który zwracają uwagę specjaliści działów HR.

Coaching kariery – komu się przysłuży?

Planujesz zmienić specjalizację, jednak nie jesteś pewny, jaka praca da Ci porządna pensję i jednocześnie spełnienie? A może pragniesz poprowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, by wreszcie odnieść uznanie na rynku pracy? Coaching kariery sprawi, że poznasz swoje silne oraz słabsze strony, zaczniesz używać czający się w Tobie potencjał i osiągać sukcesy zawodowe. Kompetentny coach kariery wspomoże też managerów wysokiego szczebla tudzież innych wysoko kwalifikowanych pracowników, którzy szukają fachowego doradztwa. Przed pierwszym spotkaniem następuje zdefiniowanie potrzeb doradczych – na tym etapie zostaje uzgodnione, czego oczekuje uczestnik, pomocy w jakim zakresie potrzebuje i jaka liczba konsultacji z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać zaplanowany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]