Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne również dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich zagadnień może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. By legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa jednego z krajów należących UE i świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest też niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi gdy mamy podejrzenie, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.