Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Kliknij tu.

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, że online nietrudno wyszukać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często koniecznością, np. gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Okoliczności kształtujące cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za przekład tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (holenderski, niemiecki) będzie najczęściej tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (między innymi słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź problematyka dokumentu. Przekład dysertacji medycznych, prac akademickich albo kontraktów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych błędów.

Przekład poświadczony a zwykły

Wypada podkreślić, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu, a także nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]