Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie – obsługa prawna firm

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała zajmuje się pomocą i obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak i wszystkie inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, takie jak działalności prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

W ramach tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– ustne lub pisemne porady w dziedzinie prawa podatkowego,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– doradztwo i pomoc prawną w tworzeniu i opiniowaniu umów,
– doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek,
– reprezentację firm przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją.

Konsultacje prawne w zakresie Prawa pracy

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się także w Prawie pracy. Oferuje pomoc i doradztwo w obszarze:
– systemu wynagradzania pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– spraw dotyczących naruszenia praw pracowniczych,
– przepisów dotyczących BHP,
– spraw o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.