Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

Zajrzyj tutaj, aby zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]