Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Szukasz porady? Skontaktuj się z coachem psychologiem

Sektor zatrudnienia w XXI wieku jest bardzo konkurencyjny i wymusza notoryczne dopasowywanie się do jego bieżących potrzeb. Stąd tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy większych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach warto wesprzeć się doświadczeniem wykwalifikowanego coacha.

Kto korzysta z pomocy doradcy zawodowego?

Zawodowy coach biznesu pomaga poszerzyć zakres umiejętności jednostki, otwiera ją na następujące zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Za sprawą wsparcia może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale też kreuje nowe perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na postanowieniach i ambicjach klienta, stąd sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na zrealizowanie określonych założeń. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług coacha kariery? To głównie menedżerowie oraz prezesi firm, którzy chcą rozszerzyć własne kompetencje w dziedzinie zarządzania i organizacji pracy.

Jak wygląda współpraca z coachem kariery?

Podłożem owocnej w pożądane rezultaty współpracy z coachem kariery, jest staranne poznanie klienta. Z tej przyczyny pierwsza sesja z coachem skupia się na precyzyjnym wyznaczeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, największych zwycięstw oraz niepowodzeń zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najlepszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także uzgodnić ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Spotkanie wstępne nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się przez komunikator czy też telefonicznie. Po ukończeniu ustalonej serii spotkań coach opracowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte oraz czy potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]