Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

Nawet gdy budynek stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, istnieje ryzyko, że z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć także nagle w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie źle wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie znaczą od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie czy łazienki wykwitająca na murach pleśń jest często efektem przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Specjaliści, którzy posiadają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od analizy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to podstawa do wybrania słusznych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na ścianach wykwitają zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wysoko – nieraz nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która powstrzyma unoszenie się wilgoci wzwyż. Kolejnym etapem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian polega niekiedy odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych czy izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Nierzadko konieczne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty rur, dylatacje i ściany żelbetowe.