Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Rozwój pracowników. Uzyskaj więcej szczegółów

Wzrasta liczba pracodawców, którzy dostrzegają, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel wyposażony w szeroki wachlarz kompetencji miękkich to przecież najważniejszy filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij pełne możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych uwarunkowań oraz kwalifikacji może wesprzeć właściciela firmy w kompletowaniu zespołu, który będzie przygotowany na trudne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego coacha można ujawnić, kto z zatrudnionych wykazuje kompetencje kierownicze i będzie najlepszym przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane rozmaitymi metodami – m.in. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie spotkań z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. case study (studium przypadku), zadania w grupach, symulacje bądź wywiady. W ten sposób można odkryć utajony potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z załogą w formie coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Kompetentny audyt jest podzielony na parę części. Zaczyna się od przeglądu kompetencji wymaganych na danym stanowisku. W kolejnej fazie audytor wybiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane w czasie sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie intencji sesji, a także tego, co planuje się dzięki niej wypracować. Nie bez znaczenia jest też otoczenie, w którym zostaną wykonane sesje z zatrudnionymi – powinno ono dawać komfort, który pomoże wcielić w życie założenia audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje drobiazgowy, indywidualny protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony i podane są polecenia, jak powinien być prowadzony kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]