Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Więcej informacji o kontenery produkcja uzyskasz tu

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]