Kurs pierwszej pomocy

W naszym kraju każdego roku umiera parę tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Odpowiedzią na te smutne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia, jakie pojawią się w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.