Metody leczenia przepukliny

Przepuklina jest zaliczana do najpoważniejszych schorzeń. Pomimo tego nierzadko bagatelizujemy jej pierwsze objawy, pozwalając na jej rozwinięcie. To z kolei może skutkować groźnymi komplikacjami, w…